Studuj nové atraktivní obory

pod křídly uznávaných odborníků

Digitální
marketing

Jan Řezáč

Brand
Management

Karel Novotný

Mediální
management

Marek Vítek

Psychologie
pro manažery

PhDr. Marián Jelínek, PhD.

Management
zdravotnictví
a sociálních služeb

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Nejnovější články

<< Zpět na všechny články

Zástupy nezaměstnaných absolventů vysokých škol se rozšiřují, lze se jim ale vyhnout

Spoléhat na to, že při aktuální míře nezaměstnanosti v ČR, která se pohybuje okolo sedmi procent, zajistí vysokoškolský titul bezproblémový vstup na pracovní trh a dobře placené místo, to je čím dál tím riskantnější. O tomto tvrdém faktu se každoročně přesvědčují tisíce čerstvých absolventů českých vysokých škol. „Za posledních pět let celkově vzrostly počty nezaměstnaných absolventů vysokých škol o více než 235 %,“ upozorňuje na negativní trend Martin Zelenka ze Střediska vzdělávací politiky Univerzity Karlovy. Co udělat pro to, abyste takové starosti neměli?

Jednou z velice dobrých cest je spojit studium s prací či zajímavou praxí. „I když existují vzácné výjimky, tak bez prokazatelné pracovní praxe čerstvé absolventy vysokých škol většinou nepřijímáme. Mají sice teoretický základ, který ovšem často nevychází z aktuální praxe a velmi pokulhávají i v naprosto obyčejných pracovních činnostech a návycích,“ říká ředitel komunikační agentury C&B Group Tomáš Jirsa. Z pohledu studentů je to ovšem komplikovanější. Praxi sice vyžadují všude, ale jak skloubit studium na vysoké škole se získáváním zkušeností? Řešení nabízejí obory, které stáže zařazují do svého studijního plánu.

Jednou z takových inovativních vysokých škol je vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College. „Jelikož víme, že většina zaměstnavatelů dává větší příležitost absolventům, kteří vedle kvalitního teoretického základu prošli i praktickým výcvikem, úzké propojení studia s praxí je u nás základním stavebním kamenem vzdělání,“ vysvětluje rektor školy Jan Mojžíš. Studenti bakalářských oborů na NEWTON College tak mají možnost si vyzkoušet všechny nabyté vědomosti v reálných situacích.

Do pracovního procesu tak ze školy vychází s kvalitní praxí v daném odvětví. „Každý student musí mít určitý počet odpracovaných hodin v oboru. Nároky na praxi se s každým ročníkem zvyšují,“ popisuje mechanismus koordinátorka praxí Katarína Bedřichová. „Zároveň naši absolventi dostávají spolu s diplomem také Certifikát o absolvovaných praxích a mají tak velkou výhodu oproti jejich vrstevníkům,“ sdělila Bedřichová. Co všechno tedy může praxe při studiu nabídnout? „Praxe v marketingu mi pomohla nahlédnout, jak to funguje v realitě, jak náročná a zajímavá tato práce je, i jak velkou má marketing moc, pokud se dělá dobře,“ popisuje své pozitivní zkušenosti ze studií absolventka NEWTON College Tereza Cvejnová.

„Podstatou této aktivity je umožnit mladým lidem získání tolik potřebné praxe a tím pádem zvýšit jejich šance při hledání zaměstnání. V opačném případě se totiž dostávají do začarovaného kruhu a výsledkem je pak jejich dlouhodobá evidence na Úřadu práce ČR,“ vysvětluje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková, proč i její úřad podporuje absolventy v získávání odborné praxe. „Krátce po škole je v Česeké republice bez práce každý desátý absolvent vysoké školy,“ upozorňuje zase Jan Koucký ze Střediska vzdělávací politiky.

Každý student, ale i rodič, by proto měl nad získáním pracovních zkušeností myslet dostatečně v předstihu – ideálně už při samotném výběru vysoké školy.