Studuj nové atraktivní obory

pod křídly uznávaných odborníků

Digitální
marketing

Jan Řezáč

Brand
Management

Karel Novotný

Mediální
management

Marek Vítek

Psychologie
pro manažery

PhDr. Marián Jelínek, PhD.

Management
zdravotnictví
a sociálních služeb

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Nejnovější články

<< Zpět na všechny články

Vzdělávat se vyplatí v každém věku, myslí si úspěšný manažer

Mnozí na NEWTON College jej nazývají srdcařem. S naší školou spojil celou řadu let svého života. Úspěšný absolvent kombinovaného studia v oboru Globální podnikání a management, dnes student programu MBA František Müller nám prozradil, jakým způsobem zvládal pracovní nasazení a školu současně. Kontinuální vzdělávání chápe jako nástroj profesního růstu. Vedle toho ale připouští, že i v nabitém programu mezi prací a studiem je možné nalézt čas na odpočinek. Zajímá vás studium MBA či dálkové studium, ale nejste si jisti, zda to jde zvládnout? A proč do toho vlastně jít? Odpovědi možná naleznete v následujícím rozhovoru.

S NEWTON College máš bohaté zkušenosti. Studoval jsi zde bakalářský program, s pomocí NEWTONu jsi dostudoval i magisterský program a nyní jsi využil možnosti doplnit si vzdělání o MBA. Můžeš nám popsat, co tě na té škole vlastně tak baví?

Měl jsem možnost v životě navštívit řadu vysokých škol, tudíž si troufnu říci, že mám i možnost určitého porovnání. Faktem je – tedy alespoň má historická zkušenost tak hovoří –, že na valné většině vysokých škol, kde jsem byl, byla prakticky nulová diskuse mezi přednášejícím a studentem. Možná bych řekl, že diskuse byla téměř nežádoucí. Pokud jde o NEWTON, tak zde byla má zkušenost právě opačná. Student se zde vlastně i tak trochu podílí na obsahu přednášek, protože diskuse mezi přednášejícími a posluchači je docela často přímo žádaná. Samozřejmě další věcí je, že lektoři pro mne nebyli pouze nějací pánové nebo paní před tabulí, ale byli to v řadě případů partneři. V mém případě to mohlo být dáno také mým věkem a zkušenostmi, ale cítil jsem to tak i u některých dalších spolužáků.

Říkáš, že máš zkušenost s jinými školami. Jak vnímáš rozdíl mezi veřejnou a soukromou školou?

To je do jisté míry věc, kterou každý porovnává individuálně. Já pamatuji ještě předrevoluční vysoké školství, pak samozřejmě i porevoluční. Tehdy ještě žádné soukromé školy nebyly. Kdybych to měl nějak kvantifikovat, tak bych řekl, že v mém případě jen zhruba 30 procent přednášejících na veřejných školách vyžadovalo naši aktivitu a do jisté míry bych je srovnal s lektory na NEWTONu. Zbytek byli spíš vypravěči. Debata nepřípustná, v zásadě jen teorie. Myslím, že na NEWTONu je to právě velmi často naopak. Přičemž z těch 70 procent je velká většina velmi kvalitních. Další věc je, že pokud se někdy objevil zásadní problém s některým lektorem, škola vždy minimálně vyslechla i názor studenta a věc se řešila prakticky ihned. To na veřejných školách téměř neexistuje.

Ty jsi byl studentem kombinovaného studia, protože jsi při škole pracoval. Jak se dá kombinovat práce, studium a studentský život, který je neodmyslitelně spjat se zábavou, večírky, plesy a tak dále?

Výhodou studia při práci je to, že člověk může opustit tu klasickou každodenní rutinu. Určitě to klade na člověka vyšší nároky, zejména pokud jde o organizaci času, ale určitě se to dá zvládnout. Do školy jsme chodili o víkendech, mnohdy to bylo na celý den a bylo to náročné. Na druhé straně jsme si dokázali vždy udělat prostor i na onu relaxační část. Nutno podotknout, že škola se na organizaci studentského života sama podílí, což lze rozhodně kvitovat s povděkem a nepovažuji to za běžný dnešní standard vysokých škol.

Nepochybně byly chvíle, kdy to pro tebe muselo být náročné. I přes to, co na NEWTON College považuješ za největší přínos?

Určitě je to náročné v době, kdy musíte psát bakalářské nebo magisterské práce. Je jen velmi málo jedinců, kteří všechny náležitosti přípravy mají v říjnu hotové a od listopadu se drží pravidla JSD- napsat jednu stránku práce denně. Ani mně se to nepodařilo a tak to i mne stálo ne málo dlouhých nocí nad klávesnicí. U studia MBA je třeba opravdu chtít. Pokud jde o přínos, pak je to jednoznačně uplatnění znalostí v praxi. Na veřejných školách se často primárně zaměřovali pouze na vědecký přístup, ale v zaměstnání jsem se nějakých 90 procent věcí stejně musel naučit z praxe. U NEWTONu je to jinak. Tady je hodně věcí zaměřených na to, aby maximum teoretické znalosti bylo reálně uplatnitelné v profesním a vlastně i osobním životě.

V bakalářském studiu jsi absolvoval obor Globální podnikání a management. Můžeš trochu přiblížit hlavní výhody a specifika tohoto oboru?

Management je zde hodně zaměřen zejména na práci s lidmi. Na rozdíl od jiných manažersky pojatých škol se hodně věnuje práci se sebou samým. Je zde viditelný důraz na osobnostní rozvoj manažera. Souhlasím s názorem, že není-li člověk schopen řídit sám sebe, nebude s vysokou mírou pravděpodobnosti schopen ani dobře řídit tým dalších lidí. Pokud jde o podnikání, tam se mimo nutného dílu teorie věnuje hodně času řadě praktických věcí. Od manažerského účetnictví a logistiky až po metody financování firmy, smluvní svazky či úvěrování projektů. Prostě to, co člověk v podnikatelské praxi hlavně potřebuje nebo to je nucen řešit v pozici manažera. Určitě bych také zmínil, že škola doopravdy aktivně podporuje své studenty, aby již během studia získávali praxi ve firmách anebo přímo vstupovali do podnikání. Ze školy tak jde řada lidí, kteří už rozjíždějí vlastní podnikání.

Jak bys definoval vztah studentů a lektorů na NEWTON College?

Vždycky je to takové, jak si to člověk sám nastaví. Z mého pohledu jsou ale lektoři ve velké většině velmi vstřícní a často aktivně pomáhají studentům s jejich vlastními projekty. Na škole sama o sobě tak vlastně vzniká reálná sociální síť, kde si lidé, ať už z řad studentů, tak i z řad lektorů, na základě vytvořených vztahů pomáhají. Téměř všichni přednášející jsou lidé z praxe, mnohdy kapacity ve svém oboru, a přednáší to, co je ve skutečnosti i živí. Takže na řadu oborů si skutečně můžete doslova sáhnout s člověkem, který dané věci dělá a jen je nepřednáší.

Jsi tím typem člověka, který se prakticky neustále snaží vzdělávat. Je podle tebe celoživotní vzdělávání v dnešní době nezbytným předpokladem úspěchu?

Podívejme se na to z poněkud jiného pohledu. Jestliže si před nějakými 150 lety mohl syn truhláře vsadit na to, že jeho profesní kariéra bude právě v truhlařině a že se velmi pravděpodobně nepodívá dál, než do nejbližšího města, tak dnes už to neplatí. Dnes je jistota jedině v tom, že jisté není vůbec nic. A na tom je podle mého názoru postavená i filosofie studijního programu na NEWTON College. Dnes už asi úplně nelze postavit svůj život na tom, že vím dost a více znát a umět již nepotřebuji. Je pochopitelně pravdou, že s přibývajícím věkem se nám často nechce zbytečně vynakládat energii na něco, jako je vzdělávání. Pak v jisté chvíli zjistíte, že vaše dosud získané zkušenosti a vědomosti už nestačí. Na NEWTONu je často na pozadí řady předmětů poznat, že součástí výsledku dnešního vzdělávání je nutně i znalost a schopnost, nejen jak se vyrovnat se změnou, ale i jak poznat, že k ní dochází a ideálně proč se vlastně děje.

Čím se ve své profesi zabýváš a k čemu ti takové vzdělávání tedy je?

V obecné rovině a zjednodušeně řešeno se věnuji aplikaci nových technologií do reálného prostředí, nalezení způsobu jejich nasazení do praktického využití. Jak vidíte, nešel jsem studovat některý technologický obor, jak by kázal rozum. Šel jsem studovat oblasti, které mi jako technicky zaměřenému člověku trvale komplikovaly realizaci mých „úžasných“ plánů. A nebylo to špatné rozhodnutí, ucelení již dříve získaných dílčích vědomostí z praxe a přidání nových znalostí, mi umožnilo systematicky přemýšlet i v jiných rozměrech a souvislostech nad mojí technicky zaměřenou prací a tak již dopředu omezit případné potíže, které jsem předtím neměl šanci předvídat. Mnoho věcí se mi studiem provázalo a usnadnilo. Dnes jsem díky studiu na NEWTONu schopen pracovat často mnohem efektivněji a mám i širší pohled na řešení celé řady problémů, se kterými se v práci setkávám. Ať už jsou to problémy manažerské, logistické či čistě lidské.