Studuj nové atraktivní obory

pod křídly uznávaných odborníků

Digitální
marketing

Jan Řezáč

Brand
Management

Karel Novotný

Mediální
management

Marek Vítek

Psychologie
pro manažery

PhDr. Marián Jelínek, PhD.

Management
zdravotnictví
a sociálních služeb

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Nejnovější články

<< Zpět na všechny články

Studenti sestavili žebříček VŠ, zájemci o studium si mohou vybírat, kde studovat

V rámci projektu Fakulta roku proběhlo hodnocení úrovně českých vysokých škol. Jedinými porotci jsou studenti a absolventi těchto škol, kteří mají možnost vyjádřit svůj názor v pěti základních kritériích. Hodnotí se kvalita výuky, schopnost školy připravit absolventy do praxe, studijní prostředí, atmosféra ve škole a také spontánní spokojenost s výukou. V letošním roce jich hlasovalo přes dvacet tři tisíc.

„Výsledky reflektují, kde mají studenti příznivé studijní podmínky, a zároveň fakultám ukazují, kde mají prostor pro svá zlepšení. Žebříčky hlasování mohou být dobrým vodítkem i pro budoucí vysokoškoláky například v tom, kde se vyučují zajímavé předměty, kde vyučující dokáže zajímavě vyložit látku, nebo kde škola připravuje studenty do praxe,“ řekla k průzkumu Zuzana Věšínová, ředitelka projektu.

Časy se mění

Mezi nejlepší vysoké školy v České republice se každoročně řadí vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College, která získala titul nejlépe hodnocené soukromé vysoké školy již třikrát, a to v letech 2012, 2013 a 2014. V aktuálním ročníku se umístila na druhém místě.

Její dominanci potvrzuje i úspěch rektora NEWTON College Jana Mojžíše, který byl v jednom z předešlých ročníků ověnčen titulem „Rektor roku“. Časy, kdy studenti bojovali o umístnění na alespoň nějakou vysokou školu jsou minulostí. Situace se nyní v celé řadě studijních oborů změnila prakticky k nepoznání. Celá řada vysokých škol a fakult je nucena ucházet se o přízeň svých budoucích studentů. Právě i v této souvislosti v současné době roste poptávka po hodnocení vysokých škol. Na jeho základě se totiž rozhoduje nemalé množství mladých lidí.

„S tím, jak přirozeně roste konkurence mezi různými fakultami, může růst i kvalita výuky a vybavení vysokých škol,“ říká ředitel projektu Fakulta roku Daniel Novák. Žebříčky přitom sázejí na různá kritéria.

„Škola může mít spoustu citací v odborných časopisech a řadu zahraničních studentů. Pokud ale pedagogové nedokážou zajímavě vyložit probíranou látku a nepřipraví studenty na praxi, nedoporučovali bychom se na ni hlásit,“ říká Novák k tomu, proč je dobré sledovat reference studentů na jednotlivé školy.

Názory studentů jsou důležité

Impulsem ke vzniku projektu FakultaRoku.cz, pořádaného Českou studentskou unií (ČeSU), byly žebříčky českých médií, které každoročně srovnávají jednotlivé fakulty vysokých škol v ČR podle nejrůznějších kritérií.

Jedno velmi podstatné hodnocení ovšem těmto žebříčkům bohužel chybělo. Byl to pohled studenta na svoji školu či fakultu. Ten je podle ČeSU velmi podstatný a vypovídá o kvalitě školy více, než počet zahraničních studentů, počet docentů a profesorů na jednoho studenta, zohledňovaný některými médii.

S jakou nabídkou studijních oborů přichází vysoce oceňovaná NEWTON College? Nabízí dva moderní bakalářské obory s pěti různými specializacemi. Jako místo studia si uchazeči mohou vybrat Prahu, Václavské náměstí, nebo Brno, náměstí Svobody.

Pestrá nabídka nových oborů

První obor má název Management se zaměřením na psychologii. Zde se propojují psychologické předměty s ekonomicko-manažerskými znalostmi. Tento obor nabízí v České republice právě jen tato vysoká škola. Navíc si zde můžete vybrat mezi specializacemi Psychologie pro manažeryPsychologie mediálního prostoru.

Druhým oborem je Globální podnikání a management. Tento obor je považován za nejkomplexnější obor v zemi, který připravuje na manažerskou či podnikatelskou kariéru. Specializacemi jsou Mezinárodní podnikání, Mediální managementManagement cestovního ruchu. Absolventi obou oborů dosahují téměř každý rok stoprocentní uplatnitelnosti na trhu práce po dokončení školy.

Nové atraktivní obory

Pro nadcházejí akademický rok si NEWTON College ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě, Vysokou školou managementu ve Varšavě, připravila další zajímavou novinku ve formě atraktivního magisterského programu Management. Zájemci si navíc u něj mohou vybrat ze dvou specializací, a to Mezinárodní managementŘízení lidských zdrojů. Studium probíhá dva roky s možností výběru místa studia v Praze nebo v Brně.

Od října letošního roku startuje na NEWTON College i studium MBA. Tento program se řadí mezi nejprestižnější a nejžádanější světové manažerské kvalifikace na pozicích business a senior managementu. Absolventi programu získávají na trhu práce atraktivitu a vysokou profesní hodnotu. Program MBA bude probíhat konzultativní formou – vyučující se studenty diskutují o možnostech řešení konkrétních projektů, poskytují jim odborný a praktický vhled do problematiky a inspirují studenty v hledání nových inovativních řešení.

Studium MBA zaručuje návratnost

Jednoleté studium programu zaručuje rychlou návratnost vloženého času a financí formou dosažených měřitelných výsledků. Vyučující provází studenty od prvního návrhu, přes vyhodnocení řešení až po implementaci projektu do praxe.

Ojedinělou součástí studia MBA na NEWTON College bude i seberozvojový manažerský výcvik X-tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu.