Studuj nové atraktivní obory

pod křídly uznávaných odborníků

Digitální
marketing

Jan Řezáč

Brand
Management

Karel Novotný

Mediální
management

Marek Vítek

Psychologie
pro manažery

PhDr. Marián Jelínek, PhD.

Management
zdravotnictví
a sociálních služeb

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Nejnovější články

<< Zpět na všechny články

Nové obory pod křídly uznávaných odborníků

NEWTON College získala pro nové bakalářské obory osobnosti, které patří mezi špičky v oboru.

Karel Novotný, Brand Management. Jan Řezáč, Digitální marketing. Marek Vítek, Mediální management. Marián Jelínek, Psychologie pro manažery. Tomáš Fiala, management zdravotnictví. NEWTON College získala pro nové bakalářské obory osobnosti, které patří mezi špičky. Potvrzuje tím svoji ambici stát se českou jedničkou mezi byznys vysokými školami.

Brand management je jedním z oborů, ve kterém je silná osobnost s vlastním rukopisem naprostým základem. Jednou z těchto osobností je Karel Novotný, marketingový specialista pro budování značky. “Brandy frčí, jsou sexy, jsou in. Je to odrazem toho, že firmy samotné víc a víc přemýšlejí o svých marketingových strategiích a stoprocentně je na trhu poptávka po lidech, kteří vědí, jak značku budovat a jak ji řídit”, představuje svůj nový bakalářský obor Karel Novotný.

Digitální marketing povede Jan Řezáč, jedna z nejznámějších postav zdejší webové scény a autor první české knihy o webdesignu. “Tento obor kombinuje design, marketing a management, což je něco, co na našem trhu dosud nebylo. Tyto tři oblasti jsou klíčové ve chvíli, pokud chcete managovat nějaký digitální produkt nebo pokud se chcete starat o produkty klientů, například na straně agentury”, vysvětluje Jan Řezáč.

Odborným garantem Mediálního managementu se stal Marek Vítek, novinář, který se do povědomí veřejnosti zapsal reportážemi z válečných konfliktů v Kosovu, Afghánistánu, Iráku či Sierra Leone, a později působil ve vedení TV Pětka nebo TV Metropol. “Kvalitní žurnalistika má vždy velkou budoucnost. Na NEWTON College chceme studentům předat kromě teoretických znalostí i dostatek praktických zkušeností, aby mohli hned ze školy naskočit do praxe”, říká Marek Vítek.

Obor Psychologie pro manažery si pod svá křídla vzal hokejový trenér a mentální kouč, Marián Jelínek, který více než 10 let spolupracoval s Jaromírem Jágrem. Jelínek svoje techniky vnitřního prostředí člověka předává rovněž manažerům i podnikatelům a k novému oboru říká: “Psychologie pro manažery je aplikace principů z obecné psychologie do manažerské praxe. Nedovedu si představit, že bych bez znalostí psychologie mohl někoho řídit”, říká Marián Jelínek.

Garantem oboru Management zdravotnictví a sociálních služeb je Tomáš Fiala, ředitel nemocnice ve Strakonicích. Ta se pod jeho vedením stala v roce 2009 nejlepší nemocnicí v České republice. “Na NEWTON College jsem získal manažerské a ekonomické vzdělání a díky tomu jsem pronikl do sféry řízení podniku. K vedení nemocnice se totiž hodí jak lékařské, tak ekonomické vzdělání”, uvedl Tomáš Fiala s tím, že v rámci nového bakalářského oboru se o svoje zkušenosti podělí s jeho studenty.

Cílem nových oborů je vychovávat absolventy se znalostmi, technikami a dovednostmi nezbytnými pro úspěšný výkon manažerské praxe. Důležitou roli hraje zapojení studentů do reálných firemních činností a projektů formou pracovních stáží ve stylu manažerského výcviku. Vzniklá partnerství a kontakty jsou pro studenty velice důležitá, neboť studentům pomůžou při startu jejich kariéry.