Studuj nové atraktivní obory

pod křídly uznávaných odborníků

Digitální
marketing

Jan Řezáč

Brand
Management

Karel Novotný

Mediální
management

Marek Vítek

Psychologie
pro manažery

PhDr. Marián Jelínek, PhD.

Management
zdravotnictví
a sociálních služeb

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Nejnovější články

<< Zpět na všechny články

Jen diplom úspěch nezajistí

Nejprve se jako lékař staral o zdraví české mládeže, dnes se stejnou péčí věnuje výchově vysokoškolských studentů. Vedle toho ale také rád jezdí na motorce, lyžuje a dopřeje si dobrého vína. Není náhodou, že se z minulosti může pyšnit titulem nejoblíbenějšího rektora v kategorii soukromých vysokých škol. Ostatně, i škola, kterou řídí, byla v minulých letech opakovaně vyhlášena jako nejlépe hodnocená soukromá škola v naší zemi. S rektorem NEWTON College Janem Mojžíšem jsme si povídali o tom, jak lze poznat kvalitní vysokou školu, jak ideálně propojit studium o získávání praktických zkušeností a co škola může i nemůže studentovi předat.

Představme si situaci, že jsem člověk s maturitním či vyšším odborným vzděláním, již nějakou dobu pracuji a chtěl bych si kvůli dalšímu pracovnímu postupu zvýšit svou kvalifikaci. Byl bych u vás na správné adrese?

Pokud byste takto smýšlel, tak vás to samozřejmě šlechtí. Rozhodnutí jít na vysokou školu, věnovat studiu čas, rozšiřovat si obzory a získávat nové poznatky ve své podstatě nemůže být nikdy špatné.

Na druhé straně bych do školy přišel z pracovního prostředí. Většina vašich studentů to má asi naopak. Tedy nejprve vystudovat a pak až do práce.

Není to tak úplně pravda. Samozřejmě se nemýlíte v tom, že valná většina našich studentů přichází ze středních škol či jiných vzdělávacích zařízení, ale téměř všichni naši studenti již během školy rozjíždí vlastní podnikání či absolvují zajímavé pracovní stáže. My se na NEWTON College snažíme trochu odlišit od zaběhnutých principů na jiných školách. Musím se teď trochu pochlubit, protože absolventi našich tří bakalářských oborů dosahují téměř každý rok prakticky stoprocentní uplatnitelnosti na trhu práce ihned po dokončení školy. O tom si jinde mohou nechat s dovolením jenom zdát.

Čím si to vysvětlujete?

Zcela určitě je to odlišným postojem, který ke studentům i ke studiu zastáváme. Pevnou součástí studia na naší škole jsou totiž pracovní stáže ve firmách, se kterými máme uzavřené partnerství. Tyto stáže nabízíme našim studentům již od prvního ročníku. Absolvování takové stáže již v průběhu studia umožňuje studentům seznámení s reálným pracovním prostředím, kde navíc mohou využít, rozvíjet a porovnávat poznatky ze svého studia na škole prakticky v reálném čase. Po ukončení školy pak do světa odcházejí lidé, kteří nemají pouze diplom dokazující určitou úroveň vzdělání, ale zároveň mají už nějaké praktické zkušenosti a především kontakty. To je, myslím, nesmírně cenné.

Vy jste ale soukromá vysoká škola, takže vaši studenti si za vzdělání platí. Já když za něco platím, tak od toho očekávám, že dostanu adekvátní protihodnotu. Platí z vašeho pohledu, že veřejná škola, která je prakticky zadarmo, a soukromá škola, kde se platí školné, mají různé úrovně kvality vzdělání?

Takto paušalizovat si myslím, že není na místě. Předně ale jedna důležitá věc: nic není zadarmo, a to ani vzdělání na veřejné vysoké škole. Nesmíme zapomínat na to, že vzdělání studentům na veřejných školách de facto platí stát, který školy financuje. V případě soukromých škol příjmy tvoří téměř výhradně školné placené studenty. Jsou to dvě možné cesty, jak přistupovat ke vzdělávacím institucím. Pokud jde o kvalitu vzdělání na soukromé nebo na veřejné škole, pak si myslím, že ani v tomto případě neexistuje možnost říci jednoznačné ano či ne. Jsou veřejné školy, které produkují mimořádně kvalitní a vzdělané absolventy, ale je zde také mnoho škol, ze kterých vycházejí průměrní pětadvacetiletí lidé, kteří ovšem nemají žádné zkušenosti z praxe. Ti pak, bohužel, často končí ve frontách na úřadech práce. U soukromých škol je to samozřejmě podobné. My se snažíme, abychom byli v té první kategorii a do světa posílali po všech stránkách vzdělané a kvalitní absolventy.

Musíte ale uznat, že soukromé školy nemají zrovna nejlepší pověst. Řada lidí si řekne: „On si za to zaplatil, tak měl to učení lehčí.“ Navíc, skandály s různými rychlostudenty také moc nepomáhají.

Pokud je to někde tak, jak říkáte, tak to je samozřejmě špatně, ale podle mého názoru takové vzdělávací instituce nemůžou dlouhodobě fungovat. Vezměte si, že u nás je 26 veřejných a 43 soukromých vysokých škol. To je z mého pohledu neudržitelný stav.

Pokud zůstaneme jen u soukromých vysokých škol, jak velký dopad na kvalitu vzdělání má podle vás výše školného?

Berme to z logického pohledu. Když chcete mít na škole ty nejlepší odborníky z praxe, jako třeba u nás učí viceguvernér ČNB prof. Vladimír Tomšík, jeden z nejlepších českých koučů Milan Bobek a mnoho dalších, chcete sídlit někde v centru města, pro lepší výsledky a zkvalitnění výuky třeba preferujete vzdělávání v menších skupinkách. To jsou všechno věci, které se podepisují na výši školného. Takže rozdíl mezi školou za třicet nebo za šedesát tisíc ročního školného by měl být patrný. Tím neříkám, že to musí být pravidlo.

Řada lidí ale namítne, že vzdělání za padesát tisíc korun ročně je prostě příliš. Jiní na to zase zkrátka a dobře nebudou mít peníze.

Ani to už dnes z daleka není pravda. My například máme nadační fond Erudikon, který ročně podpoří desítky studentů se sociální bariérou. Nadané studenty se snažíme všemožně podporovat. Na druhé straně platí, že chceme, aby u nás studovali takoví lidé, kteří mají motivaci to dokázat. Jsou lidé, kteří hledají způsoby, proč něco nejde udělat. U nás ale žádné takové studenty rozhodně nenajdete.

Jak vy osobně, pane rektore, vnímáte vzdělání? Je diplom z vysoké školy skutečně tak důležitý, když řada lidí ani nezůstane pracovat v oboru?

Důležité je, aby se člověk na vysoké škole naučil především používat hlavu. V našem systému vzdělávání to není úplně zvykem. Schopnost kritického myšlení, sebeřízení, sebehodnocení a směřování k vlastnímu rozvoji, to jsou věci, které by vás škola měla naučit. To žádný diplom nikdy nenahradí. Doklad o vzdělání vám může pomoci při vyjednávání o práci či o výši platu. Na druhé straně, jestli někdo očekává, že získáním vysokoškolského diplomu už vše pojede samo, tak ho asi zklamu.

Kdybych si tedy nyní vybíral vysokou školu, proč bych měl jít právě k vám?

NEWTON College je škola, která se snaží odlišit od jiných vysokých škol v celé řadě ohledů. Předně nechceme být masovou školou. Vybíráme si studenty, kteří mají motivaci nejen ke studiu, ale i k osobnímu rozvoji. K tomu nabízíme velmi příjemné a přátelské prostředí přímo v centru Prahy i Brna. Výuka u nás probíhá interaktivním způsobem prostřednictvím vysoce kvalitních vyučujících. Nabízíme firemní praxi, inspirativní prostředí a v neposlední řadě i společenský život. Od letošního akademického roku navíc nabízíme velmi zajímavý a perspektivní obor vyučovaný kompletně v anglickém jazyce Global Business and Management a pro manažery s ambicí karierního postupu do top managementu, řídící pracovníky či podnikatele, kteří si chtějí zdokonalit své manažerské dovednosti a rozšířit své znalosti v dalších oblastech, poskytujeme manažerské studium MBA.