Studuj nové atraktivní obory

pod křídly uznávaných odborníků

Digitální
marketing

Jan Řezáč

Brand
Management

Karel Novotný

Mediální
management

Marek Vítek

Psychologie
pro manažery

PhDr. Marián Jelínek, PhD.

Management
zdravotnictví
a sociálních služeb

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Nejnovější články

<< Zpět na všechny články

Dnes na něj spoléhají milionáři, podnikat začal již při studiu

Škola základ života, říká se. Své o tom ví i David Kašper. Tento úspěšný absolvent vysoké školy NEWTON College společně se svými spolužáky podniká v oblasti technologie na finančních trzích a stál u zrodu brokerských společností, které spravují miliony dolarů klientského kapitálu. Protože David reprezentuje novou generaci rostoucích českých podnikatelů, pohovořili jsme společně o tom, jaký vliv na jeho kariéru měl správný výběr vysoké školy.

Řada studentů právě teď rozhoduje, kam pošle přihlášku na vysokou školu. Jak ses tehdy rozhodoval ty?

Ve čtvrťáku na střední škole jsem se začal zajímat o finanční trhy a podnikání. Společně s mými kamarády, budoucími spolužáky a dnes i spoluzakladateli našich firem, jsme společně usoudili, že NEWTON College pro nás bude nejlepší varianta. Zaujal nás tehdy obor Management se zaměřením na psychologii. Po absolvování ukázkové výuky, což je mimochodem velmi zajímavá zkušenost, jsme si řekli, že do toho jdeme. Zpětně to beru jako jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě.

Vhodný výběr vysoké školy nepochybně určuje další životní směřování. Co tebe osobně při studiu na "výšce" nejvíce ovlivnilo?

Vzhledem k tomu, že člověk se v devatenácti letech, kdy nastupuje na vysokou školu, více méně stále ještě utváří, tak nejvíce mě asi obohatil filosofický postoj, který NEWTON College zastává. Přijde mi, že za ty tři roky na škole se mi podařilo udělat si pořádek v hlavě, pracovat na svých hodnotách a osobnostním rozvoji. Druhou věcí bylo setkání s lektory, kteří za námi přišli z praxe. Výuka byla vždy prezentována na reálných případových studiích a člověk vždy věděl, že si to nepřečetli z lexikonu kouzel, ale že tyto věci mají skutečně ozkoušené. Naučil jsem se hledat lidi, kteří jsou v dané specializaci lepší, nežli já. V takovém pojetí spolupráce vždy dosáhnete lepších výsledků.

Když jsi začal přemýšlet o tom, že začneš podnikat, měl jsi zároveň strach, že nezvládneš kombinovat školu a práci? Vyšla ti škola v tomto směru vstříc?

Upřímně, neměl. Ne, že bych neměl strach z podnikání, ale vždy jsem si řekl, že to nějak zvládnu. Díky tomu, že jsem byl schopen absorbovat látku pouze z výkladu a už u školy jsem podnikal, tak u zkoušek jsem témata přirovnával k reálným věcem, které řeším v praxi. To se zkoušejícím líbilo více, než nazpaměť naučná látka.

Dnes už jsi jistě v pozici, kdy se musíš umět orientovat na pracovním trhu, například při výběru nových spolupracovníků. Pozoruješ rozdíl mezi absolventy vysokých škol, kteří takříkajíc vstali od učebnic a těmi, kteří během studia prošli nějakou praxí?

U nás ve firmě to vypadalo v praxi tak, že kolegové, co ještě studovali, tak si na státnice vzali volno, státnice udělali a druhý den pokračovali v práci stejně, jako dva dny před tím bez titulu. Tím chci říci, že praxe a hlavně práce na sobě samém je dnes více, než samotný vysokoškolský titul. NEWTON College ale v tomto rozvoji osobnosti svým studentům hodně pomáhá. Ze školy pak vycházejí lidé, kteří znají nejen praxi, ale umí také pracovat sami na sobě. My jsme začali podnikat už během studia a měli jsme týden kompletně naplněný prací a školou. Myslím, že je dobré praxi kombinovat už se studiem a tu pomyslnou „hubu“ si lehce nabíjet celé tři roky.

Škola, kterou jsi absolvoval, nemá ve svých řadách tisíce studentů, jako je tomu v případě velkých univerzit v Praze nebo v Brně. Má to nějaké výhody?

To, že je na škole méně studentů, než na velkých státních školách, je určitě dobře. Rozhodně to není tak, že by vás přednášející znali pouze pod nějakým číslem. My jsme měli s přednášejícími vždy velmi osobní kontakt a bylo to podle mě velmi užitečné. Výhodou bylo, že jsem v průběhu studia mohl konzultovat různé otázky mého podnikání, v psychologii jsem zase mohl pracovat na svém osobnostním rozvoji. V praktických manažerských technikách jsem trénoval moderaci nebo vyjednávání. Občas se setkávám s lidmi, kteří říkají, že škola je příliš drahá. Vždycky jim na to říkám, že se mi to splatilo mnohanásobně.

Jaké jsou z tvého pohledu vztahy mezi studenty na školách tohoto typu, kde je spíše méně nežli více studentů?

Už jen tím, že jsme si do firmy postupem času vzali několik našich spolužáků a absolventů školy, tak to samo o sobě ukazuje, že to dává v rámci uplatnění v praxi smysl. Co se týče vztahů, tak platí, že v menší skupině se vždy lépe navazují hlubší mezilidské vztahy. Samozřejmě je to ale hodně individuální.

Říká se, že studium na soukromé vysoké škole je lehčí, nežli studium na veřejných školách. Souhlasíš s takovým názorem?

Kamarád a bývalý kolega mi říkal, že na veřejné škole vydržel do té chvíle, než musel motivaci pracovníka firmy počítat pomocí vzorečků. Pardon, ale to je zcela mimo realitu. Taková škola vychází pouze z principu zastaralého vzdělávacího systému, který nemá s praxí nic společného. Je možné, že studium pro mne bylo lehčí, než kdybych šel někam měřit management pravítkem.

Podnikání provozuješ mimo jiné i s bývalými spolužáky. Spolupracujete nějakým způsobem se svou bývalou školou?

Nemáme žádný oficiální program nebo úzkou spolupráci v rámci praxe. Je to hlavně z důvodu časového vytížení. Ale v naší firmě za celou dobu jejího fungování bylo už dohromady okolo deseti absolventů NEWTON College. Většinou oslovujeme studenty, které máme ověřené z praktických cvičení v hodinách či nám je někdo doporučil. Nebo ale také měli tu správnou míru drzosti, aby se k nám hlásili.

Když se ohlédneš zpět, bylo tvé studium na vysoké škole pouze o učení a práci, nebo byl prostor i pro jiné aktivity?

První ročník byl z velké části o poznávání. Noví lidé, nové město, nová škola. Samozřejmě byl i čas na studentský život. Moc se mi tehdy líbilo heslo NEWTON College, které znělo: „Studuj tak, jak chceš žít“. Toho hesla jsem se snažil držet a držím se ho v životě do dneška i v práci. Mám kolem sebe ve firmě kamarády z našeho kraje, spolužáky z NEWTON College a vytvořili jsme tým, který je složený i z absolventů jiných škol. Leadership a hodnoty jsou v naší firmě velmi prosáklé filosofií z NEWTONu.

Proč bys dnes svým následovníkům doporučil studium právě na NEWTON College?

Škola dává studentům strašně moc. Studium je hodně o konzultacích s kvalitním lektory, o rozvoji, o kontaktech a o zážitcích. To vše by člověk měl nasávat plnými doušky. Je podle mě důležité, aby student NEWTON College šel do střetu s realitou co možná nejdříve. Škola mu v tom určitě nebude bránit. Pracovat během školy, pracovat klidně i zdarma, ale získávat praktické zkušenosti, to považuji za nesmírně přínosné. Jestli mohu budoucím studentům něco doporučit, pak aby při škole své znalosti otestovali rovnou v praxi. Opravdu se to vyplatí.