Studuj nové atraktivní obory

pod křídly uznávaných odborníků

Digitální
marketing

Jan Řezáč

Brand
Management

Karel Novotný

Mediální
management

Marek Vítek

Psychologie
pro manažery

PhDr. Marián Jelínek, PhD.

Management
zdravotnictví
a sociálních služeb

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Nejnovější články

<< Zpět na všechny články

České MBA a bakalářský obor v anglickém jazyce nově v Praze a v Brně

Vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College, která působí v Praze i v Brně, zařadí nově do svého vzdělávacího portfolia od nastávajícího akademického roku 2015/2016 nejprestižnější a nejžádanější světové manažerské vzdělání pro pozice business a senior managementu - obor MBA. K němu přibude i bakalářský obor vyučovaný pouze v anglickém jazyce Global Business and Management a magisterský program Management se dvěma specializacemi.

Vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College, která působí v Praze i v Brně, zařadí nově do svého vzdělávacího portfolia od nastávajícího akademického roku 2015/2016 nejprestižnější a nejžádanější světové manažerské vzdělání pro pozice business a senior managementu - obor MBA. K němu přibude i bakalářský obor vyučovaný pouze v anglickém jazyce Global Business and Management.

V tomto roce nabízí NEWTON College tři moderní bakalářské obory s pěti různými specializacemi. Jako místo studia si uchazeči mohou vybrat Prahu, Václavské náměstí, nebo Brno, náměstí Svobody.

Pestrá nabídka nových oborů

První obor má název Management lidských zdrojů. Zde se propojují psychologické předměty s ekonomicko-manažerskými znalostmi. Tento obor nabízí v České republice právě jen tato vysoká škola. Navíc si zde můžete vybrat mezi specializacemi Psychologie pro manažery a Podniková personalistika. Druhým oborem je Globální podnikání a management. Tento obor je považován za nejkomplexnější obor v zemi, který připravuje na manažerskou či podnikatelskou kariéru. Specializacemi jsou Mezinárodní podnikání, Mediální management a Management cestovního ruchu. Absolventi obou oborů dosahují téměř každý rok stoprocentní uplatnitelnosti na trhu práce po dokončení školy.

Nové atraktivní obory

Pro nadcházejí akademický rok si NEWTON College ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě, Vysokou školou managementu ve Varšavě, připravila zajímavou novinku ve formě atraktivního studia MBA. Tento program se řadí mezi nejprestižnější a nejžádanější světové manažerské kvalifikace na pozicích business a senior managementu.

Studium MBA zaručuje návratnost

„Absolventi programu MBA získávají na trhu práce atraktivitu a vysokou profesní hodnotu,“ říká prorektor školy Jiří Koleňák. Jednoleté studium programu zaručuje rychlou návratnost vloženého času a financí formou dosažených měřitelných výsledků. Program MBA bude probíhat konzultativní formou – vyučující provází studenty od prvního návrhu, přes vyhodnocení řešení až po implementaci projektu do praxe, poskytují jim odborný a praktický vhled do problematiky a inspirují je v hledání nových inovativních řešení.

Ojedinělou součástí studia MBA na NEWTON College bude i seberozvojový manažerský výcvik X-tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu.

Bakalářský obor v anglickém jazyce

V dnešním vysoce konkurenčním světě se již téměř žádná prosperující firma neobejde bez zahraničního obchodu. Pokud se chcete stát skutečnými odborníky na danou problematiku a uplatňovat své nabyté vědomosti a dovednosti nejen v domácím prostředí, zbystřete! Anglický obor Global Business and Management je stvořen právě pro Vás. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Jeho hlavní náplní je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné zahájení vlastního podnikání. Zvláštní důraz je kladen na význam osobního rozvoje podnikatele – manažera.