Studuj nové atraktivní obory

pod křídly uznávaných odborníků

Digitální
marketing

Jan Řezáč

Brand
Management

Karel Novotný

Mediální
management

Marek Vítek

Psychologie
pro manažery

PhDr. Marián Jelínek, PhD.

Management
zdravotnictví
a sociálních služeb

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Nejnovější články

<< Zpět na všechny články

Anketa: Co pro úspěšné podnikatele znamenalo studium na VŠ?

Pokud chceme uspět v dnešním dynamickém světě, je nezbytné mít něco navíc oproti své konkurenci. Každý rok opouští univerzity tisíce studentů s diplomem o svém vzdělání. Jak se tedy odlišit, abyste měli větší šanci na úspěch? Zeptali jsme se úspěšných podnikatelů, co pro ně znamenalo studium na vysoké škole a jakým způsobem je ovlivnilo.

LIBOR HOŘENÍ

Absolvent NEWTON College, zakladatel online kuchařky Toprecepty.cz, internetového obchodu s luxusními potravinami Toppotraviny.cz a s módou pro ženy fasheebo.com. Investor projektu ChlapskaZasilka.cz.

„To nejdůležitější na samém počátku nám může dát škola. Třeba naše vysoká škola nám po celou dobu studia předávala především praktické informace, které reálně mohu využít v životě podnikatele. Ne pouze teorii, ale praktické metody, postupy a rady od lidí, kteří sami mají velké zkušenosti v oblastech, které učí. Pro mě osobně byla zkušenost z vysoké školy velice dobrým nástrojem, pomocí něhož se mi to podařilo.“

PAVEL ŠPAČEK

Působí jako generální ředitel, portfolio manager a zakladatel investiční společnosti Focus Equity. Zároveň je spoluzakladatelem hedgeového fondu Focus Global Equity Fund, který investuje do Managed Futures a spravuje majetek movitých investorů.

„Důležité je, aby pedagogové předávali svým studentům nejen zajímavé a často i jedinečné informace z businessu, ale naučili je i jak tyto informace vyhledávat a pracovat s nimi. Než jsem začal podnikat, pracoval jsem jako regionální ředitel ve velké nadnárodní firmě. Vzhledem k tomu, že tato firma investovala nemalé částky do rozvoje lidských zdrojů, dostalo se mi prostřednictvím různých interaktivních workshopů kvalitního manažerského vzdělání. Nechci uvádět konkrétní částky, ale to, co jsem zaplatil na NEWTON College, kde jsem studoval, prostřednictvím školného, je ve srovnání s financováním uvedených workshopů neporovnatelně nižší částka.

Peter STAŠKO

Absolvent NEWTON College vlastní společnost FOREAST Agency, která pomáhá ostatním společnostem v oblasti managementu kvality.

„Moje celoživotní motto je: Ten, kdo chce, hledá způsoby, ten, kdo nechce, hledá důvody.“ Toto mé motto mi pomohlo dosáhnout všech cílů. Vždy jsem věděl, co chci, ale nikdy jsem nevěděl, jak toho mohu dosáhnout. A právě studium na NEWTON College mi pomohlo najít cesty, kterými jsem se ve svém dalším profesním životě mohl vydat.